Kuntavaalit 2021

SINÄ PÄÄTÄT KUKA PÄÄTTÄÄ – KÄYTÄ ÄÄNTÄSI!


Tervehdys,

Salo tarvitsee uusia asukkaita sekä työpaikkoja. Yrittäjyyttä tukemalla varmistetaan uusien työpaikkojen synty ja turvataan Salon elinvoimaisuus. Työpaikkojen lisäksi asukkaille on taattava riittävät ja kohtuuhintaiset palvelut kaikille ikäryhmille, jotta Salo pysyy jatkossakin haluttavana paikkana asua, vanhoja kuntakeskuksia sekä maaseutua unohtamatta. Tunnin juna laajentaa salolaisen työssäkäyntialueeksi myös pääkaupunkiseudun sekä mahdollistaa muuttovoittoa Saloon. Kunnallisen päätöksenteon pitää olla avointa sekä kuntapäättäjien pitää kuunnella kuntalaisia myös vaalien välissä.

Salo on ollut haasteiden keskellä jo pitkään. Työttömien määrä on ollut suuri kauan aikaa, mikä vaikuttaa ihmisten ostovoimaan sekä kaupungin verotuloihin. Salon kaupunginvaltuusto päättää Sinun arkipäivääsi lähellä olevista asioista kuten lastenhoidosta, vanhuspalveluista, vapaa-ajan mahdollisuuksista, koulutuksen laadusta sekä kaupungin taloudenhoidosta ja kaavoituksesta.

Vapaa-ajalla viihdyn luonnossa ja haluan, että meillä jokaisella on mahdollisuus nauttia elämästä puhtaan ympäristön keskellä tulevaisuudessakin. Ympäristöteot saattavat olla pieniä valintoja meidän jokaisen arjessa.

Ei ole ollenkaan samantekevää kuka yhteisistä asioista päättää – haluan olla yksi heistä!

Jos jokin asia askarruttaa Sinua – niin otathan rohkeasti yhteyttä!

Mikan vaalilupaukset

Kuuntelen kuntalaisia ja otan heidän mielipiteensä huomioon päätöksenteossa.

Tulen aktiivisesti käyttämään osaamistani, verkostojani ja tietotaitoani Salon eduksi.

Käytän maalaisjärkeä.

Mikan teemat

Työpaikat: Salon elinvoimaisuuden lisääminen, elinkeinopolitiikka
Asukkaat: Pidetään koko Salo asuttuna ja houkuttelevana asua
Avoin päätöksenteko ja kuntalaisten kuuleminen
Työpaikat: Salon elinvoimaisuuden lisääminen, elinkeinopolitiikka

Uusien yritysten houkuttelu olemassa olevia yrityksiä unohtamatta. Kaavoitus, lupamenettelyn nopeuttaminen. Infran ylläpito ja kehittäminen; liikenneyhteydet, kunnallistekniikka.

Asukkaat: Pidetään koko Salo asuttuna ja houkuttelevana asua

Vanhoja kuntakeskuksia ja maaseutua ei saa unohtaa. Koulujen sijainti ja koulutuksen taso. Kaavoitus. Teiden ylläpito. Kaupungin sisäinen ja ulkoinen liikenne, tunnin juna. Palvelut; koulut, kirjastot, liikunta, kulttuuri.

Avoin päätöksenteko ja kuntalaisten kuuleminen

Vaalien välilläkin pitää pysähtyä kuuntelemaan kuntalaisia ja heidän mielipiteitä. Kunnallinen päätöksenteko pitää olla niin avointa kuin mahdollista jo valmisteluvaiheessa.

Vaalikoneita joihin olen vastannut

Salon Seudun Sanomien ja Turun Sanomien vaalikone

YLE:n vaalikone

Helsingin Sanomien vaalikone

Iltasanomien vaalikone

OAJ:n vaalikone

Aikataulu kohti vaaleja

Alkuperäinen aikataulu kevään 2021 kuntavaaleissa oli, jotta varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. huhtikuuta ja uusi valtuusto ja muut toimielimet aloittavat 1. kesäkuuta.
6.3.2021 oikeusministeri esittää vaalipäivän siirtoa 8 viikolla, eli varsinainen vaalipäivä olisi sunnuntaina 13. kesäkuuta, ja muut aikataulut siirtyy vastaavasti eteenpäin.

9.3.2021ehdokaslistojen jättöpäivä (alkuperäinen)
4.5.2021ehdokaslistoja saa täydentää tähän asti
14.5.2021ehdokasasettelun ja ehdokasnumeroiden vahvistaminen
26.5 - 8.6.2021ennakkoäänestys kotimaassa
13.6.2021varsinainen vaalipäivä
16.6.2021 tulosten vahvistaminen
1.8.2021valtuustot aloittavat työnsä

Salon Kokoomuksen kuntavaaliohjelma

”Tehdään yhdessä elävä Salo”

Salon kokoomus on julkaissut vaaliohjelmansa kevään 2021 kuntavaaleihin. “Tehdään yhdessä elävä Salo” -teemalla Salon kokoomus haluaa rakentaa Saloa, jossa jokainen voi olla hyvinvoiva ja onnellinen.

Kevään 2021 kuntavaaleissa ratkaistaan Salon tulevaisuuden suunta. Kokoomus lähtee liikkeelle siitä, että hyvinvointi voi ajan mittaan perustua vain kestävällä pohjalla olevaan talouteen. Ehdotamme voimakkaita talouden korjausliikkeitä. Toiminnan tehostaminen ja uudistaminen täytyy tehdä nyt, jotta valtavilta veronkorotuksilta vältyttäisiin.

Kokoomus rakentaa Salon tulevaisuutta työn ja yrittäjyyden varaan. Se on hyvinvointimme perusta nyt ja tulevaisuudessa. Kaupungin tehtävänä on luoda kasvun edellytyksiä nykyisille yrityksille ja sijoittumisen edellytyksiä uusille yrityksille. Uudet työpaikat lisäävät kaupungin elinvoimaa. Talousvaikeuksien keskelläkin täytyy pystyä pitämään huolta koko Salon vetovoimasta ja pitovoimasta.

Salo on ainutlaatuinen kaupunki. Asumismahdollisuuksia löytyy kauniin luonnon ja maaseudun keskeltä, kylistä sekä kaupungin sydämestä.Laadukkaat lähipalvelut, harrastusmahdollisuudet ja kulttuuri ovat meille tärkeitä. On tärkeää, että koko Salo pidetään elävänä. Haluamme lisätä lähidemokratiaa. Kaupungin parhaat elinkeinoasiamiehet ovat asukkaat itse. Ja me kokoomuksessa luotamme salolaisiin.

Löydät Salon Kokoomuksen kuntavaaliohjelman kokonaisuudessaan SalonKokoomus.com sivulta.
Jaa tämä sivu: